Pomiary

Instalacja elektryczna powinna być bezpieczna dla użytkownika jak i dla osób mających bezpośredni do niej dostęp.

Oferujemy:
– pomiary elektryczne,
– pomiary skuteczności zerowania,
– rezystancji izolacji,
– wyłączników różnicowo – prądowych,
– rezystancji uziemień.

Pragniemy przypomnieć, że obiekty przed oddaniem do użytkowania powinny być przebadane przez specjalistów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego usunięcia powstałych niezgodności względem Prawa Energetycznego. Proponujemy Państwu wykonywanie odbiorczych jak i okresowych pomiarów instalacji według czasookresów zawartych w przepisach Prawa Energetycznego.